Zajęcia pozalekcyjne

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017  - II semestr

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Forma realizacji

termin

Forma realizacji

termin

 

Autuchiewicz Magdalena

 

Konsultacje

z  języka angielskiego

czwartek

13:25- 14:55

 

 

Bauch Milena

Matematyki - indywidualne konsultacje

wg potrzeb

8:00- 8:45

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

2a, 2c

piątek

13:30- 14:15

Bill Krystyna

Konsultacje z języka niemieckiego

poniedziałek

14.00-15:30

 

 

 

Cichowski Janusz

 

Konsultacje z chemii i biologii

poniedziałek

15:10 – 16:40

 

 

Dowksza Marek

Siatkówka - chłopcy

wtorek

14.20-15.50

 

 

Gibczyński Wiesław

Koszykówka chłopców

wtorek

14.20-15.50

 

 

 

Gleb Halina

 

Zajęcia wyrównawcze z geografii

czwartek

14.20

Fakultety z geografii

czwartek

15.05

 

Górska Dorota

 

 

 

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego i hiszpańskiego

piątek

14:25

Grześkowiak Agnieszka

 

Konsultacje  z chemii

czwartek

14.25-15.10

Konsultacje  z biologii

wtorek

15.10

 

Jarosz Beata

 

Zajęcia sportowo-, rekreacyjno- wyrównawcze

poniedziałek

13.30-15.00

 

 

Jażdżewska Grażyna

 

Konsultacje z matematyki

piątek

14:25-15:10

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

poniedziałek

8:00-8:45

Kamiński Arkadiusz

Zajęcia wyrównawcze

środa

14:25-15:10

Koło historyczne

czwartek

14:25-15:10

Kordykiewicz Katarzyna

Konsultacje przedmiotowe + kółko historyczne

poniedziałek

15.10-16:00

ZUMBA

środa

15.15-16:00

Kaczkowski Zdzisław

Koło ruchu drogowego

poniedziałek

15:10-16:00

Konsultacje z zajęć technicznych i EDB

poniedziałek, wtorek, środa 15:10-16:00

 

Maciej Terlecki

 

Zajęcia z komputerem

poniedziałek

16:00-17:00

Konsultacje z matematyki  i informatyki

poniedziałek

17:00-17:30

Maćkowska Elżbieta

Zajęcia wyrównawcze  z matematyki (kl.2d)

poniedziałek

14.25- 15.10

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (kl.2c i d)

czwartek

14:25-15:10

 

Ks. Grzegorz

 

Koło biblijne

wtorek

15:10-15:55

 

 

Kęska Katarzyna

 

Konsultacje  z języka angielskiego

czwartek

14.25-15:10

Projekt międzynarodowy eTwinning

czwartek

15:10-15:55

Pliszka Katarzyna

 

Zajęcia sportowo- rekreacyjne

wtorek

14.20-15.05

Zajęcia sportowo- rekreacyjne

wtorek

15.05-15.50

 

Polak Gabriela

 

Konsultacje z języka niemieckiego

wtorek

16:00-16:45

 

 

 

Pintos Beata

 

Koło zainteresowań: „Nasze Emaus”

wg potrzeb

Konsultacje przedmiotowe

czwartek

15.10

 

Rudnicka Anna

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego  kl.3a,d

czwartek

14.25-15.10

15:10-15:45

Zajęcia dodatkowe kl.1c

środa

13:30

Rudnicki Dariusz

 

Zajęcia dla dyslektyków – klasa 3b

czwartek

14.25-15.10

Konsultacje przedmiotowe

środa

13:30

 

Stanke Iwona

 

Konsultacje przedmiotowe

 poniedziałek

14:20-15:05

15:05-15:50

 

 

Stanke Stanisław

 

„Matematyki nie trzeba się bać” - zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

 15:10-15:55

Konsultacje przedmiotowe

wtorek

8:00-8:45

Sokołowska Mariola

 

Zajęcia sportowo-, rekreacyjno- wyrównawcze

poniedziałek

14.20-15.50

 

 

Ślosarska Maria

 

Zajęcia  wyrównawcze dla kl.3c

piątek

8.00-8.45

Konsultacje z matematyki (kl. 1b i d)

poniedziałek

14.20-15.05

 

Wiesława Wilk

 

Klub Miłośników Biblioteki Szkolnej

środa

13.45-15.15

 

 

Wyrowiński Adam

 

Konsultacje przedmiotowe

czwartek

14.20-15.05

Zajęcia przygotowujące do egzaminu dla kl.3c

piątek

14.20-15:05

Zawadzińska Anna

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu- kl. 3B

środa

14.20-15:10

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

poniedziałek.

14.25-15.10

Zblewska Marzena

 

Konsultacje przedmiotowe z języka angielskiego i niemieckiego

czwartek

 13:25-14:20

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego dla klas III

czwartek

14.20-15.05

E-Dziennik