Klub Europejski

 

Szkolny Klub Europejski w Gimnazjum nr 1 w Człuchowie został uroczyście otwarty 
obecności władz miasta i szkoły 9 maja 2002 roku.

 

SKE „Europus”

„Szlakiem kultury żydowskiej po ziemi człuchowskiej“

p. Kordykiewicz

p. M. Autuchiewicz

p. S. Marasz

 

- rozwijanie świadomości europejskiej opartej na  wspólnym dziedzictwie poszukiwania kulturowej odmienności, praw człowieka i fundamentalnych zasad humanitarnych

- zintegrowanie młodzieży zainteresowanej problematyką europejską,

- poznawanie krajów, regionów i nacji, budowanie zrozumienia i tolerancji,

- zainteresowanie uczniów przeszłością regionu jego tradycjami oraz różnorodnością kulturową i religijną powiązaną z Żydami,

- wzbudzenie szacunku dla dokonań ludności żydowskiej w naszym regionie.

 

 

 Informacje o realizacji projektu "Szlakiem kultury żydowskiej 
po ziemi człuchowskiej"informacje na stronie internetowej 
http://fodz.pl/

 Kim jesteśmy

 Jesteśmy mieszkańcami małego pomorskiego miasteczka Człuchów. Nasza piętnastoosobowa grupa II-go i III-cio klasistów Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie pod kierunkiem nauczycielki historii pani Katarzyny Kordykiewicz odkrywa historię naszego miasta i jego wielokulturowe korzenie.

 

Dlaczego realizujemy projekt?

 

Gdy dowiedzieliśmy się na lekcji historii, że teren alejek i dziedzińca przed szkołą to miejsce zapomnianego cmentarza żydowskiego, postanowiliśmy zdobyć dodatkowe informację na temat przeszłości Człuchowa, narodów i kultur mających wpływ na jego rozwój, zabudowę i obecny kształt. Stwierdziliśmy również, że jest to wspaniała okazja do zapoznania się, z tak bliską dla Polaków przed II wojną światową, a tak odległą obecnie, kulturą i tradycją żydowską.

 

Społeczność żydowska w naszej miejscowości.

 

Rok 1466 to historyczny moment powrotu ziemi człuchowskiej do Polski. Od tego roku napływała na ten teren ludność żydowska wskutek prześladowań w Europie Zachodniej. W wieku XVII istniała już w Człuchowie, w północnym jego krańcu, wyodrębniona "dzielnica" żydowska z wybudowaną już w roku 1570 synagogą, szkołą i powstałym cmentarzem. Pierwsze pisemne wzmianki o Żydach pochodzą z czasów gdy starostą Człuchowa był książę Michał Radziwiłł. W roku 1748 Przedmieście Żydowskie zamieszkiwało 158 Żydów skupionych w 16 rodzinach. W roku 1895 liczba ich wzrosła do 367. Od początku XX wieku mieszkańców wyznania mojżeszowego jest coraz mniej, m.in. w wyniku prześladowań przez niemieckie władze. Wydarzenia kryształowej nocy w 1938 roku nie ominęły niestety Człuchowa i tej listopadowej nocy spłonęła człuchowska synagoga, a wielu żydów zostało pobitych i ograbionych.

 

Co robimy w ramach projektu?

 

Zapoznanie uczniów z historią osiedlenia i rozwoju społeczności żydowskiej na terenie Człuchowa. Zapoznanie z kulturą i tradycjami żydowskimi. Odnalezienie pozostałości po zabudowie żydowskiej w Człuchowie. Upamiętnienie miejsca pochówku Żydów na terenie nie istniejacego już cmentarza żydowskiego. Stworzenie pisemnych i elektronicznych informacji na w/w temat (biuletyn, artykuł prasowy, informacje na stronie internetowej . Ew. zwiedzenie miejsc związanych z kulturą żydowską na terenie kraju np. Krakowski Kazimierz itp.

E-Dziennik