Dwór Królewski

W roku 2002/03 rozpoczęła się realizacja uczniowskiego projektu pt. "Kto będzie patronem naszej szkoły". Zgłoszono i zaprezentowano kilka kandydatur. W wyniku głosowania patronem naszej szkoły został Kazimierz Jagiellończyk. W związku z tym postanowiliśmy stworzyć dwór królewski, którego członkowie zostali wybrani podczas ogłoszonego wcześniej castingu.Ostatecznie specjalnie powołane jury wybrało króla, królową, 12 dwórek oraz   2 dworzan, pazia i kanclerza. Obecnie dysponujemy bogatym zbiorem strojów dworskich.
Staramy się ubogacać ceremoniał szkoły, a na pamiątkę nadania nam królewskiego imienia współorganizujemy coroczne święto szkoły  "Breve Regnum". Zachęcamy więc do przyjrzenia się nam, ponieważ w maju tego roku szkolnego zorganizujemy casting na króla i świtę dworską. Wkrótce spotkamy się, ponieważ dwór królewski uświetnia swoją obecnością wszystkie najważniejsze uroczystości szkolne. Opiekunowie: p. Iwona Stanke, p. Stanisław Stanke

 

 

 

E-Dziennik