Zastępstwa

 ZASTĘPSTWA

26.04.2018 r. czwartek

p. Wyrowiński

2. 3b p. I. Stanke

3. 3b p. Zawadzińska + dyżur parter

4. ––

5. 2d p. Terlecki + dyżur boisko

6. 3d p. Dębska

7. 7c p. Dębska  + dyżur boisko

 

 

p. Suchacki

5. 7c p. Jażdżewska

6. 7f p. Maćkowska + dyżur boisko

 

 p. Kordykiewicz

2. 3d p. Polak

3. 2a p. Cichowski

4. ––– (dyżur 2 piętro p. Pintos)

5. 2a p. Dowksza 

6. 3b p. Bill (dyżur 2 piętro p. Dowksza)

7. 7a zwolnić (dyżur 2 piętro p. Rudnicki cały korytarz)

8. 7e zwolnić (dyżur 2 piętro p. Rudnicki cały korytarz)

 

 

p. Kaczkowski

7. 2d zwolnić (dyżur m. sala i łącznik p. Cichowski)

8. 2d zwolnić (dyżur m. sala i łącznik p. Cichowski)

 

 

p. Opar

3. 7a p. Bill

4. 7b p. Grześkowiak + dyżur 1 piętro

5.7b p. Grześkowiak (dyżur 1 piętro p. Dowksza)

6. 7c p. Górska + dyżur 1 piętro

 

 

 p. Gleb

3. 2c p. Maćkowska

4. 7c p. Autuchiewicz

5. 7a p. Kamiński + dyżur 1 piętro

6. 3a p. Terlecki + dyżur 1 piętro

7. 2a zwolnić (dyżur p. Jażdżewska cały korytarz)

 

 

ZASTĘPSTWA

27.04.2018 r. piątek

 

p. Wyrowiński

1. 3ohp zwolnić

2. 3ohp zwolnić

3. 3ohp zwolnić

4. 2d p. Kęska

5. 3d p. Rudnicka (dyżur 2piętro p. Zawadzińska)

6. 3b p. Polak + dyżur 2 piętro

 

p. Kordykiewicz

3. 3d p. Maćkowska + dyżur 1 piętro

4. 2b p. Cichowski + dyżur 2 piętro

 

p. Bauch

7. 7d zwolnić

 

p. Suchacki

5. 7c p. Autuchiewicz – wyjście do MDK

6. 7f wyjście do MDK (dyżur 1 piętro p. Bill cały korytarz)

 

p. Kamiński

6. 3a p. Sokołowska

 

p. Cichowski

6. 3d p. Dowksza + dyżur m. sala i łącznik

 

 p. Gleb

3. 3c p. Grześkowiak 

4. 7b p. Marsz (dyżur 2 piętro p. Cichowski cały korytarz)

5. –– (dyżur 2 piętro p. Zawadzińska cały korytarz)

6. 2d p. Marasz (dyżur 2 piętro p. Zawadzińska cały korytarz)

 

 

Spektakl „Januszek idzie na dyskotekę”

– Miejski Dom Kultury

 

Spektakl rozpoczyna się o godz. 12:00.

Na 5 i 6 godz. lekcyjnej na spektakl wychodzą klasy z opiekunami jak niżej:

7a – p. Kamiński

7b – p. Kania

7c – p. Autuchiewicz

7d – p. Grześkowiak

7e – p. Cichowski

7f – p. St. Stanke

Po spektaklu uczniowie wracają na zajęcia wg planu.

 

O godz. 13:00 - wręczenie nagród konkursowych.

W MDK obecne są p. Rudnicka  i p. Zawadzińska.

 

 

 

 

Logowanie

E-Dziennik