Zastępstwa

       

ZASTĘPSTWA

29.01.2015 r. czwartek

 

p. Kęska

5. 2c p. Marasz całość

6. 1a p. Zblewska całość

 

p. Polak

2. 2c p. Bill całość

3. 2a p. Bill całość

4. 2b p. Bill całość

5. 3c p. Zblewska

6. 3b p. Bill całość

 

 

p. I. Stanke

1. 2b na 8:55

2. 2a zajęcia w czytelni

 

p. St. Stanke

5. 3a p. Gleb

6. ––

7. 2a zwolnić

 

p. Kaczkowski

1. 3c na 8:55

2. 1ohp p. Cichowski – zajęcia w OSiW OHP

3. 1ohp p. Romanowska całość z 2ohp – zajęcia w OSiW OHP

4. 1ohp p. Romanowska całość z 2ohp – zajęcia w OSiW OHP

5. 1d p. Grześkowiak

6. 1d p. Grześkowiak

7. 1d  zwolnić

 

POKAZ HISTORYCZNY –

mała sala gimnastyczna – 4 godz. lekcyjna

 

Na pokaz schodzą klasy w raz z opiekunami jak niżej:

1a – p. Pliszka/ p. Gibczyński

1b – p. Cichowski

1c – p. Ślosarska

1d – p. Zblewska/ p. Autuchiewicz

2a – p. Jarosz/ p. Macugowski

 

 

 

ZASTĘPSTWA

30.01.2015 r. piątek

 

p. Rudnicka

1. 1ohp p. Rudnicka zajęcia wg planu

2. 1ohp p. Rudnicka zajęcia wg planu

3. 1ohp p. Kilińska-Surma całość z  2ohp

4. ––

5. 1d wycieczka

6. 1a p. Kilińska-Surma bezpł.

7. 1a zwolnić

 

p. Kamiński

2. 1c p. Kamiński zajęcia wg planu

3. 2c p. Gleb

4. 1a p. Grześkowiak bezpł.

5. ––

6. 2ohp zwolnić

7. 2ohp zwolni

8. 2ohp zwolnić

 

p. Rudnicki

1. 2a p. Rudnicki zajęcia wg planu

2. 2d p. Rudnicki zajęcia wg planu

3. 1b p. Autuchiewicz bezpł.

4. 3b p. Jażdżewska

5. 2b zwolnić

6. ––

7.  1d wycieczka

 

p. Polak

2. 3a p. Bill całość

3. 2b p. Bill całość

 

p. St. Stanke

1. 1b na 8:55

2. ––

3. ––

4.  1ohp p. Ślosarska całość z 2ohp

5. 1ohp p. Ślosarska całość z 2ohp

6. 3a p. Bill bezpł.

 

p. I. Stanke

1. 3c na 8:55

2. 2a p. Grześkowiak

3. 2d p. Romanowska

4. 2c p. Romanowska

5. 3b p. Jażdżewska

6. ––

7. 3a zwolnić

 

p. Szeliga

1. 2b p. Szeliga zajęcia wg planu

2. 1a p. Szeliga zajęcia wg planu

3. 3a p. Wyrowiński

4. ––

5. 1a p. Zblewska

6. 3c p. Wyrowiński

7. 2a zwolnić

 

Uwaga! 

Klasa 1a i 1d – wycieczka.

Uczniowie, którzy jadą na wycieczkę mają zajęcia na 1 i 2 godzinie lekcyjnej wg planu.  Wyjazd o godz. 10:00.

 

Uczniowie z klas 1a i 1d, którzy nie jadą na wycieczkę chodzą wg planu klasy 1a.

 

 

 

Logowanie

E-Dziennik