Hymn

słowa i muzyka: mgr Bogumiła Sosnowska

  

Póki sił młodzieńczych, służyć ci będziemy

W czynach, słowach, wszystko z siebie damy,

 I choć dziś nie wiemy co zgotuje los,

 Jest w nas wiele wiary i zapału.

 Wcielimy w życie nasze ideały,

 Pracą budować chcemy wspólny dom,

 Aby Ojczyźnie służyć ukochanej,

Tej wielkiej i tej małej wokół nas.

Ref.

Precz smutki i niech żyje radość,

A nauka ku sukcesom wiedzie nas,

Niech szkolne mury naszego gimnazjum,

w pracy, przyjaźni wciąż jednoczą nas.

A król Kazimierz niechaj dla nas wzorem,

Odwagą męstwem życiu daje sens,

Prowadź nas, prowadź wielki nasz Patronie,

Naucz wybierać to co dobrem jest.

posłuchaj

 

E-Dziennik