Regulamin

Regulamin biblioteki

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.

2.   Do biblioteki wchodzi się z czystymi rękoma. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu (przy wejściu do biblioteki).

3.   W bibliotece należy zachować ciszę, nie wolno wnosić jedzenia i picia.

4.  Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad itp. mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.

5.  Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne.

6.   Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (lub innego dokumentu) należy ją odkupić.

8. Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.

Na 3 tygodnie przez zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.

E-Dziennik