Regulamin

Regulamin biblioteki

1.      Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele oraz inni pracownicyszkoły.

2.      Do biblioteki wchodzi się z czystymi rękoma. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu (przy wejściu do biblioteki).

3.      W bibliotece należy zachować ciszę, nie wolno wnosić jedzenia i picia.

4.      Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad itp. mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.

5.      Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne.

6.      Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

7.      W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (lub innego dokumentu) należy ją odkupić.

8.      Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.

Na 3 tygodnie przez zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.

E-Dziennik