GIMNAZJUM JAGIELLOŃCZYKA NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

 

Dnia 9 kwietnia 2015r klasa 2a w ramach realizacji programu innowacji matematyczno-przyrodniczej uczestniczyła w wycieczce na wyższe uczelnie w Bydgoszczy. Uczniowie odwiedzili Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Collegium Medicum- filię Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mieli okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych w najnowszych laboratoriach wyposażonych w sprzęt o wartości 2mln złotych. 

Gimnazjaliści brali udział w 4 warsztatach: 

- transestryfikacji oleju rzepakowego w celu uzyskania biodiesla;

- immobilizacji komórek drożdży na alginie sodu-czyli jak unieruchamia się komórki we współczesnej biotechnologii; 

- „Zobacz jak wygląda twój pasożyt” - poznanie podstaw diagnostyki chorób układu pokarmowego wywołanych przez pasożyty, obserwacje mikroskopowe pasożytów oraz poznanie tajników ich różnicowania;

- tajniki genomu człowieka – uczniowie poznali  prawidłowy kariotyp genomu człowieka oraz dokonali obserwacji mikroskopowej wymazów własnych komórek nabłonkowych z jamy ustnej.

Doświadczona i profesjonalna kadra oraz warunki profesjonalnie wyposażonego laboratorium zrobiło zarówno na uczniach, jak i opiekunach duże wrażenie. Przeprowadzone zajęcia przybliżyły słuchaczom  wyżej wymienione zagadnienia  nie tylko w sposób teoretyczny, ale co najważniejsze również praktyczny. Uczniowie wszystkie doświadczenia wykonywali samodzielnie pod okiem wyspecjalizowanej kadry uniwersyteckiej i (co bardzo cieszyło) efekty swojej pracy mogli zabrać w pojemnikach do domu.

Biorąc pod uwagę zadowolenie uczniów z tego wyjazdu, możemy z pewnością stwierdzić, że na tym nie koniec. Wyjazdy mające na celu zapoznanie naszych gimnazjalistów z uczelniami wyższymi na pewno będą kontynuowane.

Czytaj więcej: GIMNAZJUM JAGIELLOŃCZYKA NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

Konkurs „Klasa z klasą” klasyfikacja za I semestr r.szk. 2014/2015

Konkurs „Klasa z klasą”

 klasyfikacja za I semestr r.szk. 2014/2015

 

Podsumowanie semestralne konkursu zawiera sumę punktów zdobytych przez klasę za:

• rywalizację od września 2014r. do stycznia 2015 r. (według kryteriów zawartych w regulaminie),

• śródroczną średnią klasy,

• średnią klasy z ocen zachowania,

• liczbę uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen 4,5- 6,0,

• liczbę uczniów, którzy nie opuścili ani jednej godziny lekcyjnej,

• najlepszą średnią klasową w danym poziomie klas.

 

Wyniki:      

I miejsce- 2a

II miejsce- 3b

III miejsce- 2c

Czytaj więcej: Konkurs „Klasa z klasą”   klasyfikacja za I semestr r.szk. 2014/2015

Spotkanie z badaczem i podróżnikiem Piotrem Horzela

PODRÓŻNIK  PIOTR  HORZELA  W  NASZYM  GIMNAZJUM

 

W dniu 8 kwietnia 2015 r. w ramach pracy Koła Geograficznego Innowacji Matematyczno – Przyrodniczej, w naszym Gimnazjum odbyło się spotkanie z badaczem i podróżnikiem Piotrem Horzela. 

W spotkaniu brali udział uczniowie klas innowacyjnych tj. 1a i 2a oraz 2c. Na 3- godzinnym spotkaniu podróżnik przedstawił w formie multimedialnej swoje najciekawsze odkrycia i podróże. Uczniowie mogli zobaczyć, jak wyglądają prace badawcze fauny, lodu i klimatu na polskiej stacji polarnej na Antarktydzie. Poznali też wiele odmiennych kulturowo od Polski państw Ameryki Południowej, jak Argentyna, Chile, Peru, Boliwia i Brazylia oraz funkcjonowanie młodego 3-letniego państwa afrykańskiego Sudanu Południowego, które obecnie boryka się z wieloma problemami społeczno- gospodarczymi.

 Informacje podane przez podróżnika były bardzo ciekawe i poparte nietypowymi zdjęciami i filmikami. 

Czytaj więcej: Spotkanie z badaczem i podróżnikiem Piotrem Horzela

Logowanie

E-Dziennik